Skip to main content
Factsheet, 1996

Thrips palmi

Olsson, Christer

Abstract

Thrips palmi är en fruktad tripsart som orsakar svåra skador på ett stort antal växtslag och som dessutom är vektor för den allvarliga virussjukdomen bronsfläcksjuka, som orsakas av Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), se även amerikansk blomtrips, 137 T och bronsfläcksjuka, 155 T. Förekomst av T. palmi har hittills inte konstaterats i Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1996, number: 175 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olsson, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108445