Skip to main content
Factsheet, 1998

Jordtrötthet

Alsanius, Beatrix

Abstract

Jordtrötthet är ett samlingsbegrepp för den försämrade tillväxten som uppstårvid återplantering av en rabatt, ett fält e.d. med samma eller ett närbesläktat växtslag. Den har ödesdigra ekonomiska konsekvenser för fruktodlingar och plantskolor. Problematikenharfrämst rapporterats och undersökts för växter tillhörande familjen rosväxter, Rosaceae, men det finns även indikationer på att andra växtslag kan drabbas, t.ex. pioner. Forskning för att lösa denna gåta har pågått i olika delar av världen i mer än 200 år utan att man egentligen har kommit till klarhet. Under det senaste decenniet har forskningen kring jordtrötthet enbart upprätthållits vid några enstaka forskningsstationer. Nya metoder och framsteg inom utvecklingen av biologiska bekämpningsmedel har gett upphov till nya vyerinomjordtrötthetsforskningen.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1998, number: 178 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108448