Skip to main content
Factsheet, 1999

Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter

Lundqvist, Lars

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 180 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lundqvist, Lars
Lund University

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108450