Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2000

Bladvecklare på äpple

Tornéus, Christer

Abstract

Äppleträden angrips av många olika fjärilslarver. Det är mätare, nattflyn, vecklare, minerarmalar och frilevande malfjärilar, för att nämna de viktigaste. En del angriper enbart bladen, en del enbart frukten och en del angriper såväl blad som frukt. Flera av vecklararterna är polyfaga, dvs. de angriper även övriga fruktslag och några går dessutom på bärbuskar. De många olika arterna gör att bladvecklarproblemet är mycket komplext och svårt att behärska även för specialisterna, varför nedan lämnad information enbart utgör en grov översikt. Detta faktablad berör inte äpplevecklaren, vilken är en s.k. fruktvecklare (se faktablad nr 121 T)

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 184 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108451