Skip to main content
Factsheet, 2001

Päronbladloppor

Tornéus, Christer

Abstract

Det finns tre arter av päronbladloppa i Sverige: mindre päronbladloppa (Cacopsylla pyri), större päronbladloppa, (C. pyricola) och liten päronbladloppa (C. pyrisuga ). Tills fornågra år sedankallades släktetPsylla. Bladlopportillhör de sugande insekterna och har vissa likheter med bladlöss. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 185 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108452