Skip to main content
Factsheet, 2002

Pärongallmygga

Tornéus, Christer

Abstract

Pärongallmyggan ( Contarinia pyrivora) är en svårbemästrad och mycket allvarlig skadegörare. Den är liten och oansenlig, men kan orsaka ett totalt skördebortfall. Myggan slår till i eller strax innan blomningen och angreppet resulterar i kartfall när frukterna är drygt hasselnötstora. Förnärvarande finns det ingen riktigt bra bekämpningsmetod. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2002, number: 187 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108454