Skip to main content
Factsheet, 2003

Bladlöss på äpple

Tornéus, Christer

Abstract

Äppleträden kan angripas av fem bladlusarter tillhörande överfamiljen Aphidoidea. Av dessa tillhör fyra familjen Aphididae, "äkta" bladlöss, och de behandlas i detta faktablad. Röd äpplebladlus (Dysaphis plantaginea) är den ekonomiskt mest betydelsefulla och därefter kommer grön äpplebladlus (Ap his pomi). De tvåövrigaartema, äpple-gräsbladlus (Rhopalosiphum insertum) och äpple-hundkexbladlus (Dysaphis anthrisci), är mer eller mindre harmlösa. Den femte arten är blodlus (Eriosoma lanigerum), som tillhör familjen Pemphigidae, pungbladlöss. Se faktablad 164 T. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 191 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108458