Skip to main content
Factsheet, 2005

Svartfläcksjuka på kålväxter

Nilsson, Ulf;

Abstract

Svartfläcksjuka är en allvarlig svampsjukdom som kan angripa ett stort antal olikakålväxter. I Sverige är det två olika arter som orsakar sjukdomen. Båda ger upphov tillliknande symptombilder. Förutom kålväxter som t.ex. vitkål, salladskål och blomkål angrips även oljeväxter såsom raps och rybs. Växtsjukdomar orsakade av arter inom släktet Alternaria brukar bli allvarligast på plantor som är i dålig kondition på grund av t.ex. vattenstress, dålig näringsstatus eller angrepp av andra sjukdomar. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2005, number: 194 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108459