Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006Open access

Kvalster på äpple

Tornéus, Christer

Abstract

Detta faktablad behandlar de kvalster, som kan orsaka skada på äpple-röttfruktträdsspinnkvalster och två olika arter av gallkvals ter. Mer allmänt om kvalster finns behandlat i faktablad 180 T.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 196 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108460