Skip to main content
Factsheet, 2006

Kvalster på äpple

Tornéus, Christer

Abstract

Detta faktablad behandlar de kvalster, som kan orsaka skada på äpple-röttfruktträdsspinnkvalster och två olika arter av gallkvals ter. Mer allmänt om kvalster finns behandlat i faktablad 180 T.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 196 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108460