Skip to main content
Factsheet, 2006

Morotsminerarflugan

Persson, Gunilla; Jönsson, Bodil

Abstract

Morotsminerarflugan (Napomyza carotae) har observerats som skadegörare på morötter i vissa områden i södra Sverige, främst Skåne. Larverna orsakar ytliga, torra gångar på morotens övre del vilket medfor att kvalitetskraven ej alltid kan uppfyllas. Skadorna skall inte forväxlas med angrepp av morotsflugan (Psila rosae) som är djupare och oftast följda av bakterierötor, se Faktablad 77 T.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 197 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Gunilla
County Administrative Board of Skåne
Jönsson, Bodil
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108462