Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008Open access

Virussjukdomar hos vedartade prydnadsväxter

Åhman, Gunilla

Abstract

Virussymptom på växter är inte vanligt förekommande, och särskilt sällsynta är de på buskar och träd. Men någon gång händer det att växten uppvisar något som inte verkar ha orsakats av andra skadegörare, fysiologiska störningar eller genetiska förändringar. Tyvärr finns det inget snabbt sätt att ta reda på om det man ser verkligen har orsakats av virus, men erfarenheten och uteslutningsmetoden kan vägleda oss. Se även faktablad 14 T. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 199 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108463