Skip to main content
Factsheet, 2007

Kålflugor

Jönsson, Bodil

Abstract

Kålflugornas larver kan orsaka svåra skador i kålodlingar. Lilla kålflugan (Delia radicum), är den dominerande arten i kålodlingsdistrikten i Skåne och mellersta Sverige. I de norra delarna av landet har stora kålflugan (Delia floralis), i allmänhet störst betydelse, men denna art kan också förekomma på lätta jordar i södra Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 22 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jönsson, Bodil
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108465