Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Mjöllöss ("vita flygare") i växthus

Nedstam, Barbro

Abstract

Växthusmjöllusen, Trialeurodes vaporariorum, och bomullsmjöllusen, Bemisia tabaci, är två subtropiska mjöllusarter som invaderat våra växthus. Den förra för minst 100 år sedan, den senare, som ännu inte etablerats permanent, fr.o.m. 80-talet. Sverige är skyddad zonför bomullsmjöllusen, vilket innebär rapportskyldighet till J ordbruksverket om den påträffas. Det finns också inhemska mjöllusarter på odlade växter. Särskilt vanliga är en på rododendron,Massileurodes (tidigare Dialeurodes) chittendeni, en på jordgubbar,Aleyrodes lonicerae och ytterligare en, A proletella, på kålväxter m.m. Dessa angriper normalt inte våra växthuskulturer. Möjligen kan A lonicerae komma in på växthusodlade jordgubbar och A proletella på julstjärnor, men inga skador är hittills rapporterade.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 24 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108466