Skip to main content
Factsheet, 1991

Penselmögel/grönmögel på blomsterlök

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Penselmögel eller grönmögel orsakas av svampar som tillhör det artrika släktet Penicillium. Den vanligast förekommande arten är troligen P uerrucosum var. corymbiferum. Penicillium-svampen växer gärna i ytliga sårskador på lök som vid något tillfälle blivit utsatt för hög luftfuktighet. Svampen kallas penselmögel på grund av den mikroskopiska bilden, som visar att de vegetativa förökningsorganen, konidierna, avsöndras från penselformade konidiebärare. Grönmögel hänvisar till skadans utseende; det grönaktiga luddet, som bildas på angripna delar. 

Keywords

Penselmögel; grönmögel; Penicillium spp.; P. verrucosum var. corymbiferum; blomsterlök; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1991, number: 31 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108470