Skip to main content
Factsheet, 2001

Skadedjur på olvon

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Olvonbuskar kan skadas mycket allvarligt av bladlöss och av olvonbaggen. Särskilt utsatt för bladlusangrepp är luktolvon (Viburnum carlesii), vars prydnadsvärde helt går förlorat vid angrepp av olvonbladlusen (Aphis viburni). På glattbladiga arter och sorter, särskilt olvon (V. opulus) och snöbollsbuske C\~ opulus 'Roseum') är de unga skottenmycket ofta angripna av betbladlusen (bönbladlusen) (Ap his fabae) och bladen uppätna av olvonbaggen (Pyrrhalta viburni). På platser där planteringens estetiska värde har mycket stor betydelse bör ovan nämnda olvon inte planteras.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 32 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108471