Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2001Open access

Skadedjur på olvon

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Olvonbuskar kan skadas mycket allvarligt av bladlöss och av olvonbaggen. Särskilt utsatt för bladlusangrepp är luktolvon (Viburnum carlesii), vars prydnadsvärde helt går förlorat vid angrepp av olvonbladlusen (Aphis viburni). På glattbladiga arter och sorter, särskilt olvon (V. opulus) och snöbollsbuske C\~ opulus 'Roseum') är de unga skottenmycket ofta angripna av betbladlusen (bönbladlusen) (Ap his fabae) och bladen uppätna av olvonbaggen (Pyrrhalta viburni). På platser där planteringens estetiska värde har mycket stor betydelse bör ovan nämnda olvon inte planteras.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 32 TPublisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108471