Skip to main content
Factsheet, 1993

Rosrost

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Rosrost är mycket vanligt förekommande på frilandsrosor speciellt på icke remonterande (ständigt blommande) buskrosor. Sjukdomen kan även uppträda i växthus, främst på äldre sorter. 

Keywords

rosrost; Phragmidiwn spp.; åtgärder.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 43 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108475