Skip to main content
Factsheet, 1997

Bakteriesjukdomar på hyacint

Nilsson, Lennart

Abstract

Gulröta har varit känd i Nederländerna sedan mer än ett sekel och utgjorde där länge ett allvarligt hot mot hyacintodlingen. Genom arbeten av bl.a. van Slogteren och hans medarbetare ett stycke in på 1900-talet och senare fick man dock sjukdomen under kontroll.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 45 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108477