Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Stjälkbakterios, blötröta och ringröta på potatis

Persson, Paula

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 48 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/108479