Skip to main content
Factsheet, 1988

Fallsjuka

Säll, Christina

Abstract

Vid drivning av tulpaner i växthus, kan man i slutet av kulturtiden, strax innan blommorna är fullt utvecklade, ibland se att blomstjälkarna viker sig. Detta kallas för fallsjuka. I Nederländerna kallar man denna skada för "kiepen". Den uppträder inte enbart på tulpaner, utan kan även förekomma på narcisser, iris och gladiolus. Fallsjuka kan även förekommahos skördade tulpaner, men det är inte så vanligt. Skadan ärfysiogent betingad och orsaken skall sökas i plantans vattenhushållning. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1988, number: 51 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Säll, Christina
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108481