Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2004

Knäpparlarver och knäpparlarvskador

Nilsson, Christer

Abstract

Knäpparna tillhör skalbaggarna. Den fullbildade insekten kan, om den vänds på rygg, slunga sig upp i luften och komma nerpå rätt köl. Härvid hörs ett svagt knäppande ljud, något som givit gruppen dess namn. Av de ca 80svenska arterna är endast ett fåtal skadegörare och till dem hör arter inom bl. a. släktet Ag riotes. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 6 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Nilsson, Christer

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108484