Skip to main content
Factsheet, 2001

Sallatsbladmögel

Hägnefelt, Annette

Abstract

Sallatsbladmögel orsakas av svampen Bremia lactucae. Flera släkten, både odlade och vilda former inom familjen Asteracea, även prydnadsväxter, kan fungera som värdväxter fdr svampen. Exempel på släkten är Lactuca, Centaurea, Cichorium och Cynara. Sallatsbladmögel angriper alla typer av odlad sallat inom arten L. sativa. Hit hör förutom isbergssallat och huvudsallat även romersk sallat och cossallat, alla hataviasallat-typer (bladtyper) samt krusbladiga och röda typer som t.ex. 'Lollo Rossa'. Svampen angriper även vissa vilda arter inom släktet Lactuca exempelvis taggsalla t, L. serriola, som är vanligt förekommande i Skåne. Inom släktet Cichorium odlas endiviasallat, C. intybus Endivia-gruppen och rosensallat, C. intybus Rosensallat-gruppen

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 60 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hägnefelt, Annette
Svalöf Weibull AB

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108487