Skip to main content
Factsheet, 1979

Kärnröta och gummiflöde, förorsakade av etylen

Thon, Bjarne

Abstract

Etylengas fungerar som ett tillväxthormon på de flesta växter. Den är aktiv i koncentrationer omkring 0,01 ppm och skadar tulpaner vid 0,1 ppm. Ju längre tid en växt exponeras för gasen, eller ju högre gaskoncentrationen är, desto svårare blir skadeverkningarna. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1979, number: 64 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Thon, Bjarne
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108488