Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Ullöss (ullsköldlöss)

Nedstam, Barbro

Abstract

Familjen ullsköldlöss, Pseudococcidae (eng. mealybugs), hör till överfamilj Coccoidea inom sköldlössen. Ullöss är en äldre och inarbetad svensk benämning som används i detta faktablad. Även benämningen bomullslöss har tidigare använts som svenskt namn på denna familj. I svensk natur och inomhus förekommer bara ett 30-tal arter, medan det i världsfaunan beräknas finnas omkring två tusen arter. De flesta hör till subtropiska och tropiska områden. De arter, som har etablerats som skadedjur i växthus och gröna inomhusmiljöer världen över, lever ofta på långlivade bladväxter. Där kan de, liksom övriga sköldlöss (se Faktablad 98 T), vara svåra att bli av med. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 65 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108489