Skip to main content
Factsheet, 2007

Ullöss (ullsköldlöss)

Nedstam, Barbro;

Abstract

Familjen ullsköldlöss, Pseudococcidae (eng. mealybugs), hör till överfamilj Coccoidea inom sköldlössen. Ullöss är en äldre och inarbetad svensk benämning som används i detta faktablad. Även benämningen bomullslöss har tidigare använts som svenskt namn på denna familj. I svensk natur och inomhus förekommer bara ett 30-tal arter, medan det i världsfaunan beräknas finnas omkring två tusen arter. De flesta hör till subtropiska och tropiska områden. De arter, som har etablerats som skadedjur i växthus och gröna inomhusmiljöer världen över, lever ofta på långlivade bladväxter. Där kan de, liksom övriga sköldlöss (se Faktablad 98 T), vara svåra att bli av med. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2007, number: 65 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nedstam, Barbro
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108489