Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1980

Kastning eller "spottning" hos hyacint

Thon, Bjarne

Abstract

Kastning eller "spottning" betyder att knoppen eller blomklasen blivit avstött. Detta fenomen har ingenting med parasitangrepp att göra utan är fysiogent framkallat. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1980, number: 66 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108490