Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1980

Toppröta hos hyacint

Thon, Bjarne

Abstract

 hyacintdrivningarna händer det att blomklasarnas toppklockorskrumpnar och torkar in medan lägre belägna klockor utvecklas normalt. Bland drivarna kallas denna skada i allmänhet för toppröta, vilket felaktigt associerar till bakterie-eller svampangrepp. I de flesta fall rör det sig om en skada av fysiogen natur, och benämningen borde rätteligen vara klock- eller topptorka. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1980, number: 67 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108491