Skip to main content
Factsheet, 2008

Gloeosporium-röta

Juhlin, Per

Abstract

Gloeosporium är det gamla släktnamnet för tre svamparter. Cryptosporiopsis curvispora anses vara den mest aggressiva arten. Därnäst kommer Phlyctaena vagabunda som är ganska vanlig. Den tredje Colletotrichum gloeosporioides är mindre vanligt förekommande i Sverige. Utomlands är den dock vanligare. Gemensamtför dem är att de kan ge stora skördeförluster om de inte förebygges och bekämpas. På frukterna visar de sig oftast inte förrän under lagringen. Viktigasortersom 'Ingrid Marie', 'Cox's Orange' och 'Arorna' är mycket mottagliga. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 70 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Juhlin, Per
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108492