Skip to main content
Factsheet, 2002

Rödröta på jordgubbar

Gråberg, Maria

Abstract

Rödröta orsakas av en svamp, Phytophthora fragariae var. fragariae. Denna svamp tillhör klassen Oomycetes. Sjukdomen är känd sedan 1920 från Skottland. Sedan dess har den rapporterats från många länder bl.a. Amerika, södra Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, England, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Libanon, Nederländerna, Nya Zealand, Ryssland, Schweiz, Sverige, 'IJekien, Tyskland och Österrike. I många av dessa länder är det enbart enstaka fall av sjukdomen som man har konstaterat. Sjukdomen betraktas som en karantänskadegörare. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2002, number: 71 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gråberg, Maria
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108493