Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2002Open access

Rödröta på jordgubbar

Gråberg, Maria

Abstract

Rödröta orsakas av en svamp, Phytophthora fragariae var. fragariae. Denna svamp tillhör klassen Oomycetes. Sjukdomen är känd sedan 1920 från Skottland. Sedan dess har den rapporterats från många länder bl.a. Amerika, södra Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, England, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Libanon, Nederländerna, Nya Zealand, Ryssland, Schweiz, Sverige, 'IJekien, Tyskland och Österrike. I många av dessa länder är det enbart enstaka fall av sjukdomen som man har konstaterat. Sjukdomen betraktas som en karantänskadegörare. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2002, number: 71 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108493