Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Äpplemjöldagg

Åkesson, Ingrid; Tornéus, Christer

Abstract

Mjöldagg på äpple är en svampsjukdom som främst är ett problem i yrkesmässig odling i södra Sverige. Svampen övervintrar som mycel i knopparna och aktiveras tidigt på våren. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 73 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108494