Skip to main content
Factsheet, 2010

Bladfläcksjuka på selleri och persilja

Ragnarsson, Sara

Abstract

Bladfläcksjuka på selleri och persilja orsakas av två olika arter av Septoria. Selleribladfläcksjuka (Septoria apiicola) finns över hela världen och räknas som den allvarligaste sjukdomen på selleri i de flesta områden där selleri odlas. Persiljebladfläcksjuka (Septoria petroselini) är en vanlig och viktig blastsjukdom i persiljeodlingari Europa,Asien och Nordamerika. Båda sjukdomarna kan vid svåra angrepp orsaka total skördeförlust. Problemen i både persilja och selleri är oftast relaterade till fröburen smitta vilket gör att sjukdomarna kan utvecklas i alla typer av produktionssystem och att angreppen varierar mycket från år till år. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 78 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ragnarsson, Sara
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108495