Skip to main content
Factsheet, 1999

Gladiolustrips

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Gladiolus angrips mer sällan av allvarliga skadegörare. I dagsläget är det angrepp av trips och då främst gladiolustrips (Taeniothrips simplex, syn. Thrips simplex) som kan vålla mycket stor skada. Gladiolustrips kan även angripa t.ex. freesia, iris, krokus, liljor, montbretia och narciss. Djuren sprids främst med gladiolusknölar.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 79 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108496