Skip to main content
Factsheet, 2009

Morotsbladloppan

Ellgardt, Karin; Rämert, Birgitta;

Abstract

Morotsbladloppan (Trioza apicalis) tillhör insektsordningen Hemiptera och familjen Triozidae. Morotsbladloppan är en allvarlig skadegörare på morötter främst i norra Europa, men även i dess centrala delar. I Sverige är det främst morotsdistrikten i Halland, Närke, Östergötland och Gotland som är svårt drabbade. Områden med mycket barrskog är i regel mer drabbade. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2009, number: 80 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ellgardt, Karin
County Administrative Board Gävleborg
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108497