Skip to main content
Factsheet, 1994

Sallatsrotlus

von Freytag-Loringhoven, Birgitta;

Abstract

Sallatsrotlusen, Pemphigus bursarius, tillhör de mer svårbekämpade skadegörarna på frilandssallat och kan vissa år, speciellt vid varm och torr väderlek, orsaka stora skador. De angriper plantornas rötter och åstadkommer svåra sugskador vilket gör att plantorna utvecklas dåligt. Antalet löss som föds är beroende av temperaturen. Är det varmt och torrt ökas antalet och vid kylig och våt väderlek minskas det. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1994, number: 83 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

von Freytag-Loringhoven, Birgitta
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108498