Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009Open access

Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter

Nedstam, Barbro

Abstract

Biologiskt växtskydd är en självklarhet för grönsaksodlare i växthus, därrovkvals ter, parasitsteklar m.m. använts mot skadedjuren sedan bö1jan av 70-talet. I krukväxtodling startade en motsvarande utveckling först på 80-talet och ännu dominerar den kemiska bekämpningen. Dels beror detta på skadedjurssituationen, som är mer komplex i prydnadsväxter, dels på de krav handeln ställer på "rena" plantor. Produktionsformen med olika, överlappande kulturer i åretruntodling bidrar också till ett högre smittatryck än i t.ex. tomat, där ju växthusen töms och kan saneras ordentligt mellan säsongerna. Möjligheter till stödbekämpning (ofta bara punktinsatser) med preparat som är skonsamma mot nyttodjur, ger ökad odlingssäkerhet.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 165 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108510