Skip to main content
Factsheet, 1993

Bladfläckar på potatis

Olofsson, Börje

Abstract

På potatisplantor förekommer ofta skador i form av bladfläckar, krusighet och missfärgning. Vad som orsakat skadorna kan ibland vara svårt att avgöra. Bristsymptom på blad till följd av otillräcklig näringstillgång i marken eller störningar i näringsupptagningen förekommande ofta i fritidsodlingen. Växtnäringsstörningar kan bero på skador på rötter eller stambaser orsakade av parasitangrepp. Både bladangrepp och växtnäringsstörningar minskar skörden och vållar ibland kvalitetsförsämringar hos knölarna. I det följande skall några vanliga skadetyper beskrivas. 

Keywords

bladmögel; brunröta; Phytophthora infestans; gråmögel; Botrytis cinerea; torrfläcksjuka; Alternaria solani; magnesiumbrist; manganbrist; kaliumbrist; frost; hagel; vind; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 168 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olofsson, Börje
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108512