Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1993Open access

Rotkräfta och knippebakterios

Åkesson, Ingrid

Abstract

Rotkräfta angriper många olika växtslag och är en mycket utbredd sjukdom över hela världen. Därför är den ofta reglerad i sundhetsregler for handel med växter. Bland trädgårdsväxter som kan angripas hör begonia, dahlia, krysantemum, pelargon, rosor, hallon, päron, äpple och rödbetor. Den har störst betydelse i plantskolor, t.ex. på grundstammar, eftersom plantskolematerial omfattas av stränga bestämmelser om sundhet. På växthusrosor kan rotkräfta orsaka mycket allvarlig skada. 

Keywords

Rotkräfta; Agrobacterium tumefaciens; knippebakterios; Rhodococcus fascians; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 18 TPublisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Åkesson, Ingrid

   • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108513