Skip to main content
Factsheet, 1999

Päronrost

Åkesson, Ingrid

Abstract

Päronrost orsakas av svampen Gymnosporangium fuscum (= sabinae). Svampen är beroende av både päron och en (kinesisk en, trädgårdsen, sävenbom, röden) för sin utveckling. Angrepp av päronrost har blivit allt vanligare i sydvästra Sverige och en bit uppåt västkusten. I infekterade områden går det inte att odla päron, om päron och mottagliga enar växer nära varandra. Den omfattande planterigen av olikaJuniperus-sorter för prydnadsändamål på 70-talet och framåt medförde att päronträd och mottagliga enar kom allt närmare varandra vilket har underlättat smittspridningen.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 182 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkesson, Ingrid
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108519