Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1997Open access

Stritar på trädgårdsväxter

Azrang, Manochehr

Abstract

Stritar uppträder både på örter, t.ex. potatis, citronmeliss, olika mynta-arter, och vedartade växter såsom rosor, alm och hagtorn. Djuren sitter företrädesvis på bladens undersida, men skadorna visar sig på bladens ovansida. Rosenstriten förorsakar den mest betydelsefulla skadan. Även almstriten, potatisstritarna samt den välkända vanliga spottstriten är allmänt förekommande som skadegörare inom trädgårdsodlingen. Vanlig spottstrit behandlas i faktablad 33 T. Vissa stritarter är vektorer (överförare) för virus och mykoplasmaliknande organismer (MLO), som angriper växter. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 20 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Azrang, Manochehr

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108521