Skip to main content
Factsheet, 2004

Sorgmyggor

Kärnestam, Elisabeth; Grue, Therese; Ragnarsson, Sara

Abstract

Små, svarta insekter, som flyger runt bland krukväxter, gurkplantor m.fl. utgörs främst av sorgmyggor, fam. Sciaridae. Dessaförekommer allmänt i naturen, där larverna lever på dött organiskt material och svamp. De har en primär roll vid nedbrytningen av växtvävnad. När man började odla i torv och andra substrat med hög fuktighet, t. ex. mineralullsmattor, fann sorgmyggorna i dessa en ypperlig miljö för sin utveckling. Sorgmyggorna har utvecklats till direkta skadegörare i växthus och i champinjonodlingar.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 28 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kärnestam, Elisabeth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science
Grue, Therese
No organisation
Ragnarsson, Sara
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108526