Skip to main content
Factsheet, 1995

Harkrankar och hårmyggor

Stephansson, David

Abstract

Larver av harkrankaroch hårmyggor leverijorden ochkan uppträda som skadedjur på olika trädgårdsväxter på friland och i växthus, men skadorna är sällan av större ekonomisk betydelse. De är vanligen nedbrytare som medverkar i omsättningen av dött organiskt material.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 29 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stephansson, David
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108527