Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1995Open access

Harkrankar och hårmyggor

Stephansson, David

Abstract

Larver av harkrankaroch hårmyggor leverijorden ochkan uppträda som skadedjur på olika trädgårdsväxter på friland och i växthus, men skadorna är sällan av större ekonomisk betydelse. De är vanligen nedbrytare som medverkar i omsättningen av dött organiskt material.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 29 TPublisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108527