Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1997Open access

Vanlig spottstrit

Azrang, Manochehr

Abstract

Vanlig spottstrit (Philaenus spumarius) är, som namnet antyder, den vanligaste av våra nio spottstritarter och allmänt fårekommande över hela landet. Arten har, i likhet med de övriga spottstritarna, fått sitt namn på grund av att stritungarna (nymferna) på värdväxten producerar karaktäristiska spott- eller skumliknande klumpar, vilka benämns "gökspott", "grodspott" och även "ormspott". I detta "spott" lever de och fullbordar hela sin ungstadieutveckling. Talrika växtslag, såväl ört-som vedartadeväxter uppsökes av den vanliga spottstriten. Speciellt jordgubbar men även många prydnadsväxter, t.ex. höstaster ochhöstflox angrips. Angrepp i jordgubbsodlingar är mycket vanliga i Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 33 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Azrang, Manochehr

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108528