Skip to main content
Factsheet, 1997

Vanlig spottstrit

Azrang, Manochehr

Abstract

Vanlig spottstrit (Philaenus spumarius) är, som namnet antyder, den vanligaste av våra nio spottstritarter och allmänt fårekommande över hela landet. Arten har, i likhet med de övriga spottstritarna, fått sitt namn på grund av att stritungarna (nymferna) på värdväxten producerar karaktäristiska spott- eller skumliknande klumpar, vilka benämns "gökspott", "grodspott" och även "ormspott". I detta "spott" lever de och fullbordar hela sin ungstadieutveckling. Talrika växtslag, såväl ört-som vedartadeväxter uppsökes av den vanliga spottstriten. Speciellt jordgubbar men även många prydnadsväxter, t.ex. höstaster ochhöstflox angrips. Angrepp i jordgubbsodlingar är mycket vanliga i Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 33 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Azrang, Manochehr
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108528