Skip to main content
Factsheet, 1998

Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök

Nilsson, Lennart

Abstract

Lökväxter kan angripas av flera gråmögelarter. Förutom "vanligt" gråmögel (Botrytis cinerea), som kan angripa ett stort antal växter, inte bara lökväxter, kan på blomsterlök mera specifika gråmögelarter förekomma, inskränkta till en eller ett fåtal närbesläktade arter. Gemensamt för dem alla är att de utbildar en grå, av konidier (=icke-sexuellt bildade sporer) dammande mögelbeläggning samt, vanligen, mörka hårda vilkroppar, s.k. sklerotier. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1998, number: 49 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108533