Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2009

Jordfly

Jönsson, Bodil

Abstract

Jordflyn tillhör familjen nattflyn (Noctuidae). Sädesbroddflyet (Arotis segetum) är allmänt förekommande i vårt land upp till Gävleborgs län. Larver till sädesbroddflyet kan vissa år förorsaka skador av stor ekonomisk betydelse i många kultmväxter, speciellt rotfrukter. Larver av andra arter förorsakar skador i mindre omfattning. Av dessa kan nämnas åkerjordflyet (Agrotis exclamationis) vars biologi i stort överensstämmer med sädesbroddflyets. Beskrivningen nedan hänför sig till sädesbroddflyet. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2009, number: 5 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108534