Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Liljebaggen

Åkerberg, Carl

Abstract

Liljebaggen (Lilioceris lilii) är en vacker skalbagge som gör stor skada på i synnerhet liljor. Både det fullbildade djuret och dess larver äter glupskt, och angreppen pågår under lång tid av växtsäsongen. Där liljebaggen väl har etablerat sig uppträder den årligen, och den tycks drabba allt fler trädgårdsodlare. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 53 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Åkerberg, Carl

   • Department of Ecology and Crop Production Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108538