Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Fruktträdskräfta/ lövträdskräfta

Åkesson, Ingrid; Boysen, Bengt

Abstract

Fruktträdskräfta är en svampsjukdom, som blir särskilt vanlig efter stränga vintrar med mycket frostskador som följd. Den slår till i sårskador av olika slag och invaderar lätt lösa, frodiga vävnader. Fruktträdskräfta är vanlig på fruktträd men kan också infektera olika lövträd och kallas då lövträdskräfta. Ask, asp, avenbok, björk, bok, ek, hagtorn, kastanj, lind, lönn, poppel, rönn och sälg är växtslag som kan angripas. Även andra sjukdomar kan ge kräftsymptom på träd. Så kan till exempel poppel angripas både av poppelkräfta (svampsjukdom) och bakteriekräfta (bakteriesjukdom) förutom av lövträdskräfta.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 69 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108542