Skip to main content
Factsheet, 2003

Äppleskorv

Norin, Ingegerd; Åkesson, Ingrid

Abstract

Äppleskorv förorsakas av svampen Venturia inaequalis (konidiestadium Spilocaea pomi) och är en av de allvarligare sjukdomarna på äpple. Denfinns överallt i världen där äpple odlas och kan, om förhållandena är gynnsamma för svampen, orsaka stora förluster. Hur allvarliga skorvangreppen blir beror på väderleksförhållandena, de sorter som odlas och hur mycket övervintrad smitta som finns i odlingen. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 72 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation
Åkesson, Ingrid
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108543