Skip to main content
Factsheet, 1997

Blom- och grentorka eller grå monilia

Åkesson, Ingrid;

Abstract

Under fuktiga vårar med mycket regn under blomningsperioden kan blom- och gren torka, som orsakas av svampen Monilia laxa, vara en svår skadegörare. Den kallas också grå monilla efter de gråa sporkuddar som bildas på angripna växtdelar. Surkörsbärssorten Kelleris 16 och rosenmandel, Prunus triloba, är exempel på växter som är mycket känsliga for denna sjukdom. Sjukdomen är känd framfor allt från många arter och sorter av Prunus men den forekoromer även på vissa sorter av äpple. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1997, number: 74 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkesson, Ingrid
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108544