Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1994

Skadedjur på selleri

Jonasson, Thomas

Abstract

Av selleri odlas två former; blek- eller bladselleri, Apium graveolens var. dulce och rotselleri, A. graveolens var. rapaceum. De två formerna angrips a v samma skadedjur, men angreppen får olika betydelse beroende på vilken del av växterna som skördas. Vid val av bekämpningsmedel måste de två selleriformerna noga hållas isär. I ena fallet handlar det om en bladgrönsak, där möjligheterna till kemisk bekämpning är starkt begränsade och i det andra om en rotgrönsak, som i bekämpningshänseende kan jämställas med t. ex. morot.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1994, number: 76 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108545