Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2020

Den industrialiserade staden

Dribe, Martin; Svensson, Patrick

Published in

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok
2020,
Publisher: Riksbankens jubileumsfond