Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2004Open access

Trips

Nedstam, Barbro; Forsberg, Ann-Sofi

Abstract

Tripsar är allmänt förekommande skadedjur, som förökar och sprider sig snabbt. De tycker om torr och varm omgivning. Tripsar gör åverkan på ett stort antal kulturer, såväl växthuskulturer (gurka, melon, gröna växter m.fi. prydnadsväxter) som frilandsväxter (kål, purjolök, ärter, rosor m.fi.). Ett 100-tal tripsarter lär förekomma i Sverige. Några vanliga skadegörare på trädgårdsväxter är: Nejliktrips (Thrips tabaci), rosentrips (T. fuscipennis), bandad växthustrips (Parthenothrips dracaenae), gladiolustrips (T. simplex), ärttrips (Kakothrips pisivorus J. U n der 1985 fick vi in en ny tripsart i våra växthus och bland våra rumsväxter, den amerikanska blomtripsen (Frankliniella occidentalis). Denhar sedan dess kommit att bli en allvarlig skadegörare på prydnadsväxter i växthus. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 84 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108549