Skip to main content
Factsheet, 1995

Honungsskivlingar- flera arter inom Armillaria

Åkesson, Ingrid

Abstract

Honungsskivlingsangrepp är en av de vanligaste rotsjukdomarna på träd och buskar över hela världen. Armillaria-arter orsakar sjukdom, röta, och död hos träd i skogar, parker, fruktodlingar samt i grödor av olika slag. Med tanke på att träd i parker, trädgårdar och andra stadsplanteringar tillmäts ett stort värde får honungsskivlingen betraktas som en svår skadegörare på sådana ställen. Den största skadan på skogsmark orsakas av trädförluster men även tillväxtreduktion, kärnröta, stambrott och rotvältor kan vara följden av infektioner i äldre bestånd. I naturen har svampen en viktig roll som nedbrytare av organiskt material. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 85 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkesson, Ingrid
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108551